Brahmo Sabha

De Brahmo Sabha werd in 1828 opgericht door Rama Mohan Roy. In 1843 werd de beweging geherstructureerd en hernoemd tot Brahmo Samaj door Devendranatha Tagore, de vader van de beroemde dichter Rabindranatha Tagore. Rama Mohan was zeer geleerd en werd sterk beïnvloed door het christendom. Hij was het niet eens met de leer van reïncarnatie…

Brahma Kumaris World Spiritual University

De Brahma Kumaris World Spiritual University (BKWSU) werd eind jaren dertig in Karachi (nu Pakistan) opgericht door Lekhraj Khubchand Kirpalani (1877-1969). Hij was een rijke diamanthandelaar en toegewijde hindoe die later de spirituele naam Prajapita Brahma aannam. Er wordt bij de raja-yoga die de Brahma Kumari’s beoefenen geen gebruik gemaakt van mantra’s, speciale houdingen of…

Arya Samaj

De Arya Samaj werd in 1875 opgericht door Swami Dayananda Sarasvati als een radicale hervormingsbeweging. Dayananda wilde de uitwassen van de christelijke zendelingsdrang een halt toeroepen en terugkeren naar de vedische traditie. Hij probeerde het hindoeïsme te zuiveren van wat hij beschouwde als latere toevoegingen (zoals het vereren van beeldgedaanten, de bedevaart en ritueel baden)….

Moderne hindoebewegingen en spiritueel leiders

De Ananda Marga Yoga Society werd in 1955 in Bihar (India) opgericht door Prabhat Rarjar Sarkar (1921-1990). Ananda Marga, zoals deze beweging of gemeenschap meestal wordt genoemd, beschouwt zichzelf als ‘een internationale socio-spirituele beweging die zich bezighoudt met zelfverwerkelijking en dienstverlening aan de hele schepping.’ Sarkar, beter bekend als Sri Sri Anandamurti, wordt door zijn…

Een zorgzame maatschappij

Hoewel het hindoeïsme veel waarde hecht aan uiteindelijke onthechting van werelds geluk, legt het ook de nadruk op familiewaarden en stabiliteit. Van oudsher ontvangen de ouderen binnen een familie veel respect, omdat zij jongeren met goede raad en begeleiding kunnen bijstaan. Volgens de vedische wijsheid draagt een goede regering zorg voor vijf bevolkingsgroepen: 1. vrouwen,…

Spirituele praktijken en godsdienstbeoefening

Binnen het hindoeïsme zijn er vijf godsdienstpraktijken die als essentieel worden beschouwd voor spiritueel welzijn. Deze praktijken zijn gericht op het ontwikkelen van ons besef van onze spirituele natuur en onze relatie met de Allerhoogste (God). Dharma: Dharma heeft betrekking op het leiden van een eerzaam en integer leven door het vervullen van persoonlijke plichten….

Hoofdtradities en paden

Meer dan bij andere religies is het onderverdelen van het hindoeïsme in verschillende stromingen een uitdaging. Sterker nog, het maken van zo’n onderverdeling zou onbewust het idee kunnen versterken dat het hindoeïsme één monolithische religie is, wat niet het geval is. Zoals eerder al vernoemd, kan het hindoeïsme beter worden gekarakteriseerd als een ‘familie van…

Basisconcepten van het Hindoeïsme

In plaats van de nadruk te leggen op het belang van eenheid van geloof, benadrukt het hindoeïsme de noodzaak van oprechte spirituele beoefening. Ondanks deze flexibele benadering van geloof, worden de volgende doctrines gedeeld: Atma (ziel) Samsara (reïncarnatie) Karma (activiteit) Prakriti (materie) Guna’s (kwaliteiten of hoedanigheden) Maya (illusie) Moksha (bevrijding) Bhagavan (God) Atma Een gedegen…

Vedische geschriften

Het hindoeïsme heeft niet één heilig geschrift maar vele. Onder deze vele geschriften bevinden zich de veda’s en hun supplementen, die soms collectief worden aangeduid als de ‘vedische geschriften’ en die in het Sanskriet zijn opgeschreven. Er zijn twee hoofdcategorieën: shruti (letterlijk: ‘Dat wat gehoord is’) is canoniek en bestaat uit de geopenbaarde en onbetwistbare…

Oorsprong en structuur

Het hindoeïsme is minstens 4.000 jaar oud. Anders dan andere religies heeft het hindoeïsme geen stichter, geen centraal gezag en geen algemeen aanvaarde doctrines. Het gemeenschappelijk kenmerk van alle tradities binnen het hindoeïsme is het aanvaarden van de veda’s als geopenbaarde geschriften. Volgens het hooggerechtshof van India werd het hindoeïsme in 1966 in eerste instantie…